Meddelande från SÅHD k.f. - stängning av Kyrkby högstadieskola, Corona

Två fall av Covid-19 konstaterades bland eleverna i KHS under vecka 14. Ytterligare två fall av smitta har konstaterats bland personalen i KHS idag onsdag den 14.4.2021. Smittskyddsläkarna vid ÅHS har därför tagit beslut om att stänga skolan under tiden 15 - 28.4.2021 för att förhindra fortsatt spridning. Istället kommer distansundervisning att ges. Träningsundervisningen och elever som får mångprofessionellt stöd berörs inte av stängningen. Matservering erbjuds via hemkommunernas lågstadieskolor fr.o.m. måndagen den 19.4.2021.

 

Mathias Eriksson

Utbildningschef inom SÅHD k.f.