Meddelande om avstängning av väg

Måndagen den 10 februari stängs infarten från Hammarlandsvägen till Mariavägen av för el-arbeten.

Vi ber er använda infarterna från Boviksvägen.

Närmare upplysningar erhålles från Ålands Elandelslag.