Omsorgskansliet informerar

Omsorgskansliet/äldreomsorgs- och barnomsorgsledaren är på semester 5.7.-16.7.2021.

 

Om du har ärenden som gäller socialvård (utkomststöd, barnskydd, färdtjänst osv.), ber vi dig vända dig till Kommunernas socialtjänst som har hand om dessa ärenden sedan 1.1.2021. Telefon till växel är +358 18 532 800.

 

Under kvällar, helger och nätter vid behov av brådskande hjälp kontaktar du socialjouren på telefon +358 18 12 200.

 

Daghemmen i Hammarland har sommarstängt i juli enligt följande: daghemmet Klaralund v. 27-30, alltså 05.07.-01.08.2021 och daghemmet Björkdungen v. 28-30, alltså 12.07.-01.08.2021.

Vecka 27 har man öppet i daghemmet Björkdungens lokaler för de föranmällda barn vars vårdnadshavare arbetar eller studerar.

Veckorna 28 - 30 har man sommardaghem i fritidshemmets lokaler ovanför biblioteket, Krokgränd 8, för de föranmällda barn vars vårdnadshavare arbetar eller studerar. Telefonnummer dit är +3584573456202.

Daycare in Hammarland is during weeks 27-30 only open for those families where parents are working or studying. Week 27 we have open in Björkdungen and weeks 28-30 in fritidshemmet in librarybuilding.

 

Om ditt ärende gäller praktiska frågor kring Hammargårdens serviceboende eller hemservice kontaktar du Hammargården på telefon +358 18 36 259 (dygnet runt).

Övergripande frågor gällande äldreomsorg och barnomsorg kan riktas till äldreomsorgs- och barnomsorgsledaren Päivi Abbas från och med den 19 juli 2021 på telefon +358 457 345 02 77 eller paivi.abbas@hammarland.ax.