Öra strand på Ålandsmässan

Hammarlands kommun marknadsförde Öra strands bostadsområde under Ålandsmässan den 27-28.4.2018 i Alandica. Försäljningen under år 2017 tog fart och sex tomter såldes. Nu byggs det på flera ställen på Öra strand. Ett stort tack till Leif Salmén som igen ställde upp som koordinator för mässa. Ett tack även till Niklas Danielsson, Anders Karlsson och Stig Mattsson för det ideella arbetet under dagarna.