Informationstillfäll

OX2: s informations- och diskussionstillfälle om havsbaserade vindkraftsprojekt Noatun Nord och Energipark Hellesby

Informationstillfället riktar sig till alla intresserade såväl kommunmedlemmar som förtroendevalda.