PRESIDENTVAL 2018

KUNGÖRELSE
 Presidentvalet 2018

 Första omgången av valet av republikens president sker söndagen den 28 januari 2018. Vallokal i Hammarlands kommun är Kommungården, Klockarvägen 3 i Kattby.

 Förhandsröstning arrangeras i Kommungården enligt följande:
 17-19 januari kl 8.30-16.00
 20 januari kl 12.00-14.00
 22-23 januari kl 8.30-16.00

 Den eventuella andra omgången av valet av republikens president sker söndagen den 11 februari 2018. Vallokal i Hammarlands kommun är Kommungården, Klockarvägen 3 i Kattby.

 Förhandsröstning arrangeras i Kommungården enligt följande:
 31 januari-2 februari kl 8.30-16.00
 3 februari kl 12.00-14.00
 5-6 februari kl 8.30-16.00

 En röstberättigad, vars rörelse- och funktionsförmåga är så begränsad att han/hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället, får förhandsrösta hemma. Den som önskar förhandsrösta hemma skall anmäla detta till kommunens centralvalnämnd per telefon 36450 senast tisdagen den 16 januari 2018 före kl 16 vid den första valomgången. Vid en eventuell andra valomgång gäller anmälan även det andra valet och ingen ny anmälan behöver göras. Om hemmaröstning behöver ske endast för den andra valomgången ska anmälan om hemmaröstning ske enligt ovan senast tisdagen den 30 januari 2018 före kl 16.

 Hammarland den 20 december 2017

 Marie Lövgren
 Ordf centralnämnden
 i Hammarlands kommun