Provning av ljudsingnaler

Allmänna farosingnalen ljuder i Kattby tisdagen den 18 september kl:13.00

 Farosingnalerna testar för att kontrollera funktionen.