Räddningsledningen informerar om majbrasor

Eldning av majbrasor på Valborgsmässoafton Varning för skogsbrand gäller inom landskapet Åland. Med stöd av räddningslagen 31 § har kommunernas räddningsmyndigheter beslutat att medgeundantag från eldningsförbudet för eldning av majbrasor mellan kl. 17:00-24:00 kvällen den 30 april 2019. Undantaget gäller under förutsättning att majbrasan är under ständig uppsikt, samt attsläckredskap finns tillgängliga på platsen. Räddningsmyndigheterna rekommenderar att man avstår från eldningen, så länge skogsbrandsvarningen gäller. Om man ändå väljer att elda valborgsmässoafton, så skallsärskild försiktighet iakttas och resterna släckas ned eller bevakas under natten. Majbrasor i anslutning till större skogspartier bör inte tändas. Den 29 april 2019  
Lennart Johansson Räddningschef  
Karl NordlundT.f räddningschef

Räddningsområde Ålands landskommuner Mariehamns räddningsverk