Ramavtal för skolskjutsar till Näfsby skola

Ramavtal för skolskjutsar till Näfsby skola i Hammarlands kommun för läsåren 2018/2019 – 2019/2020 utbjuds härmed. Upphandlingen har 8.3.2018 annonserats på webbplatsen HILMA (https://www.hankintailmoitukset.fi/sv/).

 

Beställaren kommer även 15.3.2018 kl. 10.00 hålla ett informationstillfälle gällande upphandlingen i fullmäktigesalen vid Hammarlands kommunkansli på Klockarvägen 3 i Hammarland. Alla frågor och svar gällande upphandlingen kommer att publiceras på https://www.hammarland.ax

 

Anbudstiden utgår den 16 april 2018. Anbudshandlingarna finns på Hammarlands kommuns webb-plats https://www.hammarland.ax/kommunen/upphandling/ramavtal-skolskjuts.

 

Hammarland den 8 mars 2018

Skolnämnden i Hammarland