Skolföreståndare Niklas Wasén avtackades

I samband med Näfsby skolas avslutning avtackades Niklas Wasén för den tid han tjänstgjort som skolföreståndare. Niklas Wasén har ansvarat för Näfsby skola under 25 läseår vilket är en hedrande bedrift. 25 år är detsamma som ett kvarts sekel. Niklas har skött uppdraget på ett utmärkt sätt och nu önskar vi honom många goda år som klasslärare vilket ger honom en möjlighet att helhjärtat satsa på pedagogiken. Vid uppvaktningen från kommunen deltog kommunstyrelsens ordförande Anders T. Karlsson, utbildningsnämndens ordförande Robert Järvinen och kommundirektör Kurt Carlsson.