STÖD FÖR ENSAMFÖRETAGARE – CONVID-19 EPIDEMIN

Hammarlands kommun har beslutat att frivilligt ställa upp och förmedla statsunderstödet för kommuner för att stöda ensamföretagare enligt Arbets- och näringsministeriets beslut. Stödet är 2.000 € och det finns särskilda lagstadgade förutsättningar för att stödet skall kunna betalas ut. Några grundläggande förutsättningar är:

  1. Ensamföretagarens omsättning skall ha försämrats efter den 16.3.20
  2. Ensamföretagaren bedriver ekonomisk verksamhet på heltid, har en FöPL-försäkring och har en omsättning på 20.000,- € per år.
  3. Verksamheten har varit lönsam innan coronavirusepidemin.

Hammarlands kommun kan bevilja ensamföretagare understöd för ansökningar som kommit in till kommunen adress, Hammarlands kommun, Klockarvägen 3, 22240 HAMMARLAND senast den 30.9.2020.

Mera information samt ansökningsblankett med detaljerade ansökningsanvisningar angående stödet hittar du på Hammarlands kommuns hemsida på adressen:

https://www.hammarland.ax/kommunen/stod-ensamforetagare-convid-19

Närmare uppgifter kan fås av kommundirektör Kurt Carlsson e-post: kurt.carlsson@hammarland.ax tel. (018) 364 523 eller ekonomichef Maarit Grönlund e-post: maarit.gronlund@hammarland.ax tel. (018) 364 521.