Tidsbestämd timlärartjänst i Näfsby skola

NÄFSBY SKOLA lediganslår:

1. En tidsbunden tjänst som timlärare i huvudsyssla med klassläraruppgifter för tiden 15.8.2022 - 31.7.2023 eller enligt överenskommelse.

För mer information: Ida Fyrqvist +358 (0)457 3459 413, E-post: ida.fyrqvist@saud.ax

På tjänsterna tillämpas maximal prövotid. Ansökan med CV och behörighetsintyg skall inlämnas senast den 11.08.2022 per e-post: ida.fyrqvist@saud.ax eller under adress: Näfsby skola, Krokgränd 8, 22240 HAMMARLAND. Den som blir vald skall lämna föreskrivet straffregisterutdrag och läkarintyg.