Trevlig midsommar

Hammarlands kommun önskar alla kommunmedlemmar och andra besökare i kommunen en trevlig midsommar.