Uppdaterade besöksrutiner vid Hammargårdens serviceboende 29.7.2021

HEJ NI SOM BESÖKER SERVICEBOENDET!

 

UPPDATERADE COVID19-INSTRUKTIONER FÖR BESÖKARE VID SERVICEBOENDEN I HAMMARLAND OCH ECKERÖ FRÅN DEN 29.7.2021 TILLSVIDARE

 

Med anledning av att ÅHS/ÅLR från och med 28.7.2021 bedömer att Åland åter är i spridningsfas är vi tvungna att uppdatera besöksinstruktionerna i enlighet med rekommendationerna från ÅHS/ÅLR.

 

  • ÄVEN FORTSÄTTNINGSVIS ÄR NI VÄLKOMNA PÅ BOKADE OCH SÄKRA BESÖK TILL BOENDET OM NI ÄR SYMTOMFRIA OCH INTE ÄR I KARANTÄN ELLER ISOLERING.
  • MAX 2 BESÖKARE/KLIENT/GÅNG.
  • UTOMHUSBESÖK REKOMMENDERAS FORTSÄTTNINGSVIS!
  • PERSONALEN TAR EMOT BOKNING AV BESÖK PER TELEFON 018-36 259.
  • PERSONALEN HANDLEDER ER VID BESÖKET OCH HJÄLPER MED ANVÄNDNING AV SKYDDSUTRUSTNING.
  • SAMTLIGA BESÖKARE BÖR HA MUNSKYDD VID INOMHUSBESÖK OM INTE HÄLSOSKÄL HINDRAR ANVÄNDANDET AV DET, I SÅ FALL ANVÄNDER BESÖKAREN VISIR. VID UTOMHUSBESÖK BEHÖVS INTE MUNSKYDD OM BÅDE KLIENTEN OCH BESÖKAREN ÄR FULLT VACCINERADE.
  • VID INOMHUSBESÖK BÖR NI FÖLJA PERSONALEN KORTASTE VÄGEN IN TILL KLIENTEN OCH BÖR UNDVIKA ATT RÖRA OCH VISTAS I HUSETS GEMENSAMMA UTRYMMEN!
  • NI SOM BESÖKARE BÖR HÅLLA 2 METERS SÄKERHETSAVSTÅND TILL ÖVRIGA KLIENTER OCH PERSONALEN!
  • KOM IHÅG GOD HAND- OCH HOSTHYGIEN.

 

Vid frågor kan äldreomsorgsledare Päivi Abbas 0457-345 02 77 eller boendets personal kontaktas.

 

VÄLKOMNA PÅ SÄKRA BESÖK I BOENDET!

 

/ Päivi Abbas, äldreomsorgsledare, Hammarlands och Eckerö kommuner 29.7.2021