Uppdaterade covid19-instruktioner för besökare vid serviceboendet Hammargården i Hammarland från den 7.1.2022 tillsvidare

 

Med anledning av den ökade smittspridningen vill vi uppdatera besöksinstruktionerna i enlighet med rekommendationerna från ÅHS och ÅLR:

 

  • Vi ber alla besökare att vara restriktiva med besök till serviceboendet under den närmaste tiden och använda andra sätt för att hålla kontakten med anhöriga/de boende. Personalen i Hammargården hjälper gärna till med att använda telefon eller de boendes egna plattor för kontakter med anhöriga.
  • Det råder dock inte besöksförbud utan även fortsättningsvis är det möjligt med bokade och säkra besök till boendet om ni är symtomfria och inte är i karantän/isolering. Helst en och max två besökare/klient/gång.
  • Personalen tar emot bokning av besök per telefon 018-36 259.
  • Besök sker i klientrummet dit man går den kortaste vägen via nya entrén. Vistelse i gemensamma utrymmen i Hammargården är inte möjligt i dagsläget.
  • Samtliga besökare bör ha munskydd under hela besöket om inte hälsoskäl hindrar användandet av det, i så fall använder besökaren visir.
  • Ni som besökare bör hålla tillräckligt säkerhetsavstånd till den ni besöker, till övriga klienter samt till personalen och komma ihåg god hand- och hosthygien.

 

Vid frågor kan boendets personal på 018-36 259 kontaktas.

Med förhoppning om trygga och säkra kontakter med de äldre,

Personalen i äldreomsorgen i Hammarlands kommun genom Päivi Abbas, äldreomsorgsledare, Hammarlands kommun 7.1.2022