Uppdaterat information gällande barnomsorgen i Hammarland 19.2.2021

Avdelningarna:

 

Avdelningen Sunnan på daghemmet Klaralund är stängd från och med den 18 februari på grund av karantän. Enligt uppgifterna från ÅHS gäller karantänen till och med den 2 mars 2021.

 

Avdelningen Nordan på daghemmet Klaralund är öppen som vanligt tillsvidare med något reducerade öppettider (kl. 7.00 – 16.30).

 

Båda avdelningarna vid daghemmet Björkdungen håller öppet som vanligt.

 

 

Närvaro:

 

Samtliga ändringar på dagvården får de berörda information om via daghemmet.

 

Vi rekommenderar också att de som kan håller sina barn hemma om man inte är i behov av dagvård på grund av arbete eller studier.

Meddela gärna daghemmet om närvaro och om vårdtiderna så att bemanningen kan planeras. Kontaktuppgifterna till daghemmen finns nedan.

 

Endast friska och symptomfria barn som inte är satta i karantän kan tas emot i barnomsorgen.

Om man har symptom eller besvär bör man stanna hemma och kontakta ÅHS corona-telefon för råd och test.

 

Viktigt:

 

Barnomsorgen i Hammarland följer alla direktiv vi får från ÅHS smittskydd gällande hanteringen av situationen.

Vi agerar endast utifrån bekräftat information från ÅHS och värnar om integritet hos samtliga familjer i barnomsorgen.

Samtlig personal i barnomsorgen har tystnadsplikt.

 

Behov av stöd eller information:

 

Om ni är i behov av stöd eller råd gällande sjukvård, kontakta ÅHS eller Landskapsregeringens infotelefon.

 

Tlläggsinformation gällande barnomsorgen fås i första hand från Päivi Abbas, t.f. äldreomsorgs- och barnomsorgsledare, tel. 018-364 525 (även på finska och engelska).

 

Om ni är i behov av ekonomiskt eller socialt stöd vänd er till Kommunernas socialtjänst eller till kristelefonen.

 

 

Viktiga kontaktuppgifter:

 

ÅHS corona-telefon 018-535 313

ÅHS sjukvårdsupplysning 018-538 500

Akuten 018-535 001

 

Landskapsregeringens telefon för icke-vårdrelaterade frågor 018-25 572 eller 018-25 573

 

Känner du oro över situationen kan du ringa kristelefonen 09-2525 0112.

 

Kommunernas socialtjänst (KST) kst.ax

Växel  018-532 800.

 

Daghemmet Klaralund, avdelning Nordan 018-364 563

Daghemmet Björkdungen, avdelning Ugglan 018-364 594

Daghemmet Björkdungen, avdelning Hackspetten 018-364 593