Uppdaterat information gällande barnomsorgen i Hammarland 21.2.2021

Avdelningarna:

 

Avdelningen Nordan på daghemmet Klaralund samt avdelningen Ugglan på daghemmet Björkdungen är stängda från och med måndagen den 22 februari 2021 på grund av karantän. Enligt uppgifterna från ÅHS gäller karantänen till och med den 3 mars 2021.

 

Sedan tidigare är avdelningen Sunnan på daghemmet Klaralund stängd från och med den 18 februari på grund av karantän och enligt uppgifterna från ÅHS gäller karantänen åtminstone till och med den 2 mars 2021.

 

Avdelningen Hackspetten (småbarnsavdelningen) på daghemmet Björkdungen håller öppet som vanligt tillsvidare eftersom det enligt ÅHS smittskydd inte har påträffats några covid19-fall där.

 

Samtliga vårdnadshavare till barn som är berörda av karantän har  personligen blivit kontaktade av ÅHS smittskydd.

 

Samtliga vårdnadshavare till barn som inte är berörda av karantän har fått information från daghemmen.

 

 

Praktiskt information:

 

Samtliga ändringar på dagvården får de berörda information om via daghemmet.

 

Vi rekommenderar starkt att de som kan håller sina barn hemma om man inte är i behov av dagvård på grund av arbete eller studier.

Meddela daghemmet Björkdungen om närvaro och om vårdtiderna så att bemanningen kan planeras.

 

Endast friska och symptomfria barn som inte är satta i karantän kan tas emot i barnomsorgen.

Om man har symptom eller besvär bör man stanna hemma och kontakta ÅHS corona-telefon för råd och test.

 

Föräldrar ombeds ha på sig munskydd eller visir vid hämtning och lämning av barn och undvika komma in till avdelningen.

 

Om du behöver hämta kläder och saker från daghemmet Klaralund så finns det möjlighet till det måndagen den 22 februari 2021 mellan kl. 10 och 11. De som hämtar saker ombeds ha på sig munskydd eller visir samt hålla avstånd och undvika trängsel.

 

 

Föris/eftis:

 

Föris/eftis är stängd vecka 8 på grund av sportlov. Meddela gärna barnomsorgsledare angående behov av föris/eftis från vecka 9 för ert barn.

 

 

Viktigt:

 

Barnomsorgen i Hammarland följer alla direktiv vi får från ÅHS smittskydd gällande hanteringen av situationen.

Vi agerar endast utifrån bekräftat information från ÅHS och värnar om integritet hos samtliga familjer i barnomsorgen.

Samtlig personal i barnomsorgen har tystnadsplikt.

 

 

Behov av stöd eller information:

 

Om ni är i behov av stöd eller råd gällande sjukvård, kontakta ÅHS eller Landskapsregeringens infotelefon.

 

Tlläggsinformation gällande barnomsorgen fås i första hand från Päivi Abbas, t.f. äldreomsorgs- och barnomsorgsledare, tel. 018-364 525 (även på finska och engelska).

 

Om ni är i behov av ekonomiskt eller socialt stöd vänd er till Kommunernas socialtjänst eller till kristelefonen.

 

Om ni sitter i karantän, har svårigheter att få hem livsmedel eller andra nödvändigheter och saknar någon som kan hjälpa med detta, kontakta kommunkansliet i Hammarland.

 

 

Viktiga kontaktuppgifter:

 

ÅHS corona-telefon 018-535 313

ÅHS sjukvårdsupplysning 018-538 500

Akuten 018-535 001

 

Landskapsregeringens telefon för icke-vårdrelaterade frågor 018-25 572 eller 018-25 573

 

Känner du oro över situationen kan du ringa kristelefonen 09-2525 0112.

 

Kommunernas socialtjänst (KST) kst.ax

Växel  018-532 800.

 

Daghemmet Björkdungen, avdelning Hackspetten 018-364 593

 

Hammarlands kommunkansli tel. 018-364 500 (växel) kl. 8.30 – 16.00, info@hammarland.ax

 

Päivi Abbas, t.f. äldreomsorgs- och barnomsorgsledare, tel. 018-364 525, socialsekreterare@hammarland.ax

 

 

Uppdated information from  daycare services in Hammarland:

 

 

Departments Sunnan and Nordan in daycare center Klaralund as well as department Ugglan in daycare center Björkdungen are closed due to covid19-isolation until 3th March 2021.

 

Department Hackspetten in daycare center Björkdungen is open for enrolled children who are not sick and not in isolation. However we recommend that only children whose parents are working or studying bring their children to daycare. Contact department to inform about your child´s need of daycare.

 

 

If you are in isolation and in need of help with getting home groceries or other necessities contact  municipal office for assistance.

 

Important phone numbers:

 

ÅHS corona-phone 018-535 313

ÅHS healthinformation 018-538 500

ÅHS emergency 018-535 001

 

Åland Landskapsregering info phone 018-25 572 or 018-25 573

 

Crisis phonenumber 09-2525 0112.

 

Social services Åland Kommunernas socialtjänst (KST) kst.ax

Phone  018-532 800.

 

Daycare center Björkdungen, department Hackspetten 018-364 593

 

Hammarland municipal office phone 018-364 500, opening hours 8.30 – 16.00, info@hammarland.ax

 

Päivi Abbas, daycare officer, 018-364 525, socialsekreterare@hammarland.ax (information in Swedish, English and Finnish)