Utbildningsnämnden i Hammarland

HAMMARLANDS KOMMUN

lediganslår följande tjänster:

1. En tidsbunden tjänst som timlärare i huvudsyssla med klassläraruppgifter under tiden 1.8.2021-31.7.2022.

2. En tidsbunden tjänst som timlärare i huvudsyssla i förberedande undervisning under tiden 1.8.2021-31.7.2022.

Upplysningar: Skolföreståndare Niklas Wasén 0457 344 4945, E-post: niklas.wasen@sahd.ax

På tjänsten tillämpas maximal prövotid. Ansökan med CV och behörighetsintyg skall inlämnas senast den 28.4.2021, under adress: Förbundskansliet, Skolvägen 5, 22150 JOMALA eller per e-post: info@sahd.ax. Den som blir vald skall lämna föreskrivet straffregisterutdrag och läkarintyg.

Jomala den 28.4.2021

Utbildningsnämnden i Hammarland