Utmärkelsetecken till Leif Salmén

Vid kommunfullmäktiges sammanträde i Hammarbo den 28 maj utdelades det av Republikens president förlänade utmärkelsetecknet Finlands vita ros ordens medalj av I klass till byggnadstekniska nämndens vice ordförande Leif Salmén. Utmärkelsetecknet är motiverat med hänvisning till Leifs ideella arbete med kommunens marknadsföring samt föreningsarbete i övrigt. Förrättningen ordnades av fullmäktiges ordförande Lars Häggblom och kommunstyrelsens vice ordförande Niklas Danielsson.