Vattenledningsarbete

Vattenledningen från Bovik till Berghamn kan tidvis vara avstängd måndagen den 7 augusti. 

Åtgärder för att öka vattenflödet i ledningen till Berghamn kommer att utföras under dagen.

 

 

Tekniska kansliet.