Vikariat som äldreomsorgs- och barnomsorgsledare i Eckerö och Hammarlands kommuner