Beställning brevröstning

Beställning brevröstning

Med hjälp av bifogade blankett kan du ansöka om att få brevröstningsmaterial hem. Lämna ansökan till Centralnämnden i Hammarlands kommun, Klockarvägen 3, AX-22240 HAMMARLAND eller per e-post info@hammarland.ax.

Brevröstning är möjligt från tisdagen den 2.1.2018 till den 26.1.2018 kl. 19.00.