Kommunaktuellt

Kommunaktuellt

16 januari 2019
Genom att klicka på bifogade länk så kommer du till sidan där den av kommunfullmäktige den 18.12.2018 godkända budget och ekonomiplanen för Hammarlands kommun för åren 2019-2021 finns publicerad.... Läs mer
10 januari 2019
Tomt nr 1 i kvarter Ö6 på Öra strand återgår till allmän försäljning. Tomten har byggrätten II/600 m² och är 1.439 m² stor. Tomtpriset är 21.585,- € (15,- €/m²)Är du... Läs mer
9 januari 2019
Nu fungerar det kommunala avloppsnätet till stora delar. Pumpstationen vid Torp gamla skola är fortfarande strömlös, där bör man fortfarande använda spillvatten sparsamt. 
9 januari 2019
Avloppspumpstationerna i Kattby, Hellesby, Torp, Östanträsk och Näfsby fungerar så invånarna i Hammarland med kommunalt avlopp kan återgå till normal vattenanvändning.
7 januari 2019
Då eldistributionen till pumpstationer ännu inte fungerar i Hellesby, Frebbenby, Marsund, Öra och Torpområdet uppmanas boende med kommunalt avlopp att vara restriktiva vid användning av vatten... Läs mer