Kommunaktuellt

Kommunaktuellt

27 mars 2020
Check this link! 
23 mars 2020
Grundskolorna inom Södra Ålands högstadiedistrikt håller inskrivning av nya elever för läsåret 2020-2021. Inskrivningen sker genom brev till de vårdnadshavare som har barn som enligt... Läs mer
20 mars 2020
Regeringen beslutade 16.3.2020 vidta exceptionella åtgärder för att bromsa upp coronavirusepidemins spridning. Syftet med åtgärderna är att skydda befolkningen och trygga samhällets... Läs mer
20 mars 2020
Med anledning av att Statsrådet utfärdat undantagstillstånd under tiden 18.3.2020-13.4.2020 ges följande allmänna information angående Hammarlands kommuns olika serviceformer. ... Läs mer
19 mars 2020
Statsrådet och statsledningen · Anställda vid republikens presidents kansli, riksdagen och statsrådet (ministerierna)· Anställda vid justitiekanslersämbetet och justitieombudsmannens... Läs mer