Kommunaktuellt

Kommunaktuellt

9 januari 2019
Nu fungerar det kommunala avloppsnätet till stora delar. Pumpstationen vid Torp gamla skola är fortfarande strömlös, där bör man fortfarande använda spillvatten sparsamt. 
9 januari 2019
Avloppspumpstationerna i Kattby, Hellesby, Torp, Östanträsk och Näfsby fungerar så invånarna i Hammarland med kommunalt avlopp kan återgå till normal vattenanvändning.
7 januari 2019
Då eldistributionen till pumpstationer ännu inte fungerar i Hellesby, Frebbenby, Marsund, Öra och Torpområdet uppmanas boende med kommunalt avlopp att vara restriktiva vid användning av vatten... Läs mer
6 januari 2019
Hammarlands kommun kan meddela att Näfsby skola har haft el sedan fredag kväll. Det här betyder att Näfsby skola, daghemmet Klaralund, daghemmet Björkdungen och Lärarbostäderna har el. Uppvärmningen... Läs mer
5 januari 2019
På fredag kväll fick Näfsby området el vilket betyder att Näfsby skola, daghemmet Klaralund, daghemmet Björkdungen samt fritidshemmet har el för närvarande. Uppvärmningen av byggnader har fortgått... Läs mer