Äldreomsorgsnämnden i Hammarland

Publicerad 05.07.2022 - 09:00

Sammanträdeskallelse        Kallelse utfärdad den 16 juni 2022

Äldreomsorgsnämnden

Sammanträdestid               Onsdagen den 22.6.2022

Sammanträdesplats            Kommunkansli i Hammarland

Protokoll från mötet 22.6.2022