Äldreomsorgsnämnden sammanträder 15.09.2021

Publicerad 13.09.2021 - 19:45 | Uppdaterad 13.09.2021 - 19:50

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 30.09.2021 - 23:59

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESKALLELSE                                Kallelse utfärdad den 13 sep 2021       

Äldreomsorgsnämnden                                                                                                                                         15.09.2021                                                                                           75-81

Sammanträdestid

 

Sammanträdesplats

    Onsdagen den 15 september 2021 kl. 18.00-

    Kommungården

Ärendets §-nummer

     Ärende

 

 

ÄoN 75 §:         Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet 

ÄoN 76 §:         Protokolljustering. 

ÄoN 77 §:         Godkännande och komplettering av föredragningslistan. 

ÄoN 78 §:          Ärenden till kännedom

ÄoN 79 §:          Tjänstemannabeslut 

ÄoN 80 §:         Direktiv för budget och ekonomiplan för åren 2022-2024

ÄoN 81 §:         Anmälan om mervärdesskattfri privat socialservice

 

 

Bilagor till kallelse:

 

1: Material gällande 80 § Direktiv för budget och ekonomiplan för åren 2022-2024

2: Material gällande 81 § Anmälan om mervärdesskattefri privat socialservice

 

 

 

Enligt uppdrag,

Hammarland den 13.09.2021

 

 

 

Päivi Abbas                                                                                                                                                           äldreomsorgs- och barnomsorgsledare

 

Protokollet från det här sammanträdet publiceras på Hammarlands kommuns webbplats https://www.hammarland.ax/kommunen/protokoll/aldreomsorgsnamnd den 20.09.2021.

 

INTYG

Härmed intygas att det här meddelandet anslagits på Hammarlands kommuns elektroniska anslagstavla under tiden 13.09.2021-30.09.2021.

 

Hammarland den 13.09.2021,

 

 

Päivi Abbas                                                                                                                                                           äldreomsorgs- och barnomsorgsledare