Byggnadstekniska nämnden sammanträder

Byggnadstekniska nämnden sammanträder onsdagen den 10 maj kl: 19.00. Se bilaga