Byggnadstekniska nämnden sammanträder

Byggnadstekniska nämnden sammanträder onsdagen den 16 augusti, se bilaga.