Byggnadstekniska nämnden sammanträder

Byggnadstekniska nämnden sammanträder onsdagen den 13 september kl: 19.00. se bilaga