Byggnadstekniska nämnden sammanträder

Byggnadstekniska nämnden sammanträder onsdagen den 14 februari kl: 19.00. Se bilaga