Byggnadstekniska nämnden sammanträder

Byggnadstekniska nämnden sammanträder onsdagen den 15.05.2024  kl:19.00 i kommunkansli. Se bilaga