Byggnadstekniska nämnden sammanträder

Byggnadstekniska nämnden sammanträder den 12 juni kl: 19.00. Se bilaga