Hammarlands kommun lediganslår en tidsbunden klasslärartjänst

Publicerad 08.05.2019 - 16:00 | Uppdaterad 09.05.2019 - 07:46

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 24.05.2019 - 16:00

Följande tjänst lediganslås att sökas:
En tidsbunden tjänst som timlärare i huvudsyssla med klassläraruppdrag minst 16 veckotimmar för tiden 1.8.2019–31.7.2020.
Upplysningar:
Skolföreståndare Niklas Wasén telefon 018-36 45 41, e-post: niklas.wasen@sahd.ax
På tjänsten tillämpas maximal prövotid. Ansökan med CV och behörighetsintyg skall inlämnas senast den 23 maj 2019 kl. 12 under adressen Förbundskansliet, Skolvägen 5, 22150 Jomala eller per e-post: info@sahd.ax
Den som blir vald skall lämna föreskrivet straffregisterutdrag och läkarintyg.