Inbjudan till avgränsningssamråd för OX2:s planerade vindpark norr om Åland

Publicerad 14.11.2022 - 13:00 | Uppdaterad 14.11.2022 - 13:26

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 14.12.2022 - 23:59

OX2 Åland planerar att etablera havsbaserade vindparker norr om Åland och bjuder nu in till avgränsningssamråd enligt 7 § i Landskapslag om miljökonsekvensbedömning och miljöbedömning. Miljökonsekvensbeskrivningen kommer att ligga till grund för ansökan om tillstånd för uppförande och drift av vindparken med tillhörande internt kabelnät och vätgasproduktion i parken. Syftet med avgränsningssamrådet är att definiera miljökonsekvensbeskrivningens omfattning och innehåll. 

Du kan ta del av samrådsunderlagen på Noatun Nord .

  •  

I samrådsunderlaget finns den planerade verksamheten beskriven och de miljöeffekter verksamheten kan antas medföra. Har du frågor eller vill ha papperskopior av samrådsunderlaget via post, vänligen kontakta noatun_north@ox2.com

Vi bjuder in till avgränsningssamråd på Blomstringe, Jomala (Blomstringevägen 12), för att ge dig möjlighet att framföra dina synpunkter onsdagen 14 december kl 13-15 för myndigheter och kl 18-20 för allmänhet.

Du kan anmäla dig via vår hemsida www.ox2.ax

 

Vi välkomnar också dina skriftliga synpunkter och behöver dem senast den 31 januari 2023. Lämna in dessa till Ålands miljö- och myndighet till kansliet@amhm.ax. Ange i meddelandefältet ”Yttrande dnr 2022-740”.

 

Med vänliga hälsningar, 

Lotta Nummelin 

 

 

OX2 Åland

Blomstringevägen 12, 22150 Jomala, Åland, Finland.

 

E-mail: lotta.nummelin@ox2.com

Phone: +358 40 584 6498

www.ox2.com