Kungörelse angående riksdagsval 2019

Publicerad 14.03.2019 - 12:00 | Uppdaterad 14.03.2019 - 12:27

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 15.04.2019 - 23:59

KUNGÖRELSE

Riksdagsval 2019

Riksdagsval förrättas söndagen den 14 april 2019 kl. 09.00 – 20.00

I Hammarlands kommun är vallokalen belägen i

Kommungården, Klockarvägen 3 i Kattby

Förhandsröstning

Förhandsröstningen ordnas i Kommungården under tiden

03.04.2019 – 05.04.2019       kl. 08.30 – 16.00

06.04.2019 - 06.04.2019        kl. 12.00 – 14.00

08.04.2019 – 09.04.2019       kl. 08,30 – 16.00

 

Hemmaröstning

Röstberättigade, vars rörelse. Eller funktionsförmåga är så begränsad, att de inte utan stora

Svårigheter kan ta sig till vallokalen kan förhandsrösta i sitt eget hem-

 

Anmälan om hemmaröstning görs till Kommunala centralvalnämnden, kommunkansli

 Telefon  36450 eller kvällstid till undertecknad per telefon 0457 3613 925.

Anmälan bör göras senast tisdagen den 2 april 2019 före kl. 16.00

 

Hammarland den 13 mars 2019

Christina Jansson

Kommunala Centralvalnämndens ordförande

 

INTYG

Härmed intygas att den här kungörelsen anslagits på Hammarlands kommuns elektroniska anslagstavla och officiella anslagstavla under tiden 14.03.2019-15.04.2019.

Hammarland den 14 mars 2019,                                               Kurt Carlsson, kommundirektör