Kungörelse Riksdagsval 2023

KUNGÖRELSE

Riksdagsval  2023

 

Riksdagsval förrättas söndagen den 2 April 2023 kl. 9.00 – 20.00

I Hammarlands kommun är vallokalen belägen i

 Kommungården, Klockarvägen 3 i Kattby.

 

Förhandsröstning

Förhandsröstningen ordnas i Kommungården Under tiden

                                               22.03.2023 – 24.03.2023     kl. 08.30 - 16.00

                                               25.03.2023                              kl.12.00 - 14.00

                                               27.03.2023 – 28.03.2023      kl. 08.30 - 16.00

 

Hemmaröstning

Röstberättigade, vars rörelse eller funktionsförmåga är så begränsad, att den inte utan stora svårigheter kan ta sig till vallokalen kan förhandsrösta i sitt eget hem.

Anmälan om hemmaröstning görs till kommunala Centralvalnämnden,

kommunkansli telefon 36450 eller kvällstid till undertecknad per telefon 04573613925

Anmälan bör göras senast torsdagen den 21 mars 2023 före kl. 16.00

 

Hammarland den 8 februari 2023

 

Christina Jansson

Ordförande, Kommunala Centralvalnämnden i Hammarland