Kungörelsen angående Europaparlamentsval 2019

Publicerad 16.04.2019 - 12:00 | Uppdaterad 16.04.2019 - 13:05

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 26.05.2019 - 23:59

Kungörelse

Europaparlamentsval 2019

Europaparlamentsval förrättas söndagen den 26 maj 2019kl 9.00-20.00

Vallokalen i Hammarlands kommun finns i

Kommungården, Klockarvägen 3 i Kattby

Förhandsröstningen arrangeras under tiden 15 maj – 21 maj 2019i kommungården enligt följande:

15 maj-17 maj          kl   8.30-16.00

18 maj                      kl 12.00-14.00

20 maj-21 maj          kl   8.30-16.00

Röstberättigade vars rörelse-eller funktionshinder är så begränsad att hon/han inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstning får förhandsrösta hemma.

Anmälan om förhandsröstning hemma görs till Centralvalnämnden i Hammarland, Klockarvägen 3, 22240 Hammarland eller per telefon 36450 eller kvällstid till undertecknad per telefon nr 0457361325

Anmälan skall göras senast tisdagen den 14 maj,  före kl 16.00

 

Hammarland den 15 april 2019

 

Christina Jansson

Ordförande i Kommunala Centralvalnämnden i Hammarland

INTYG – Härmed intygas att den här kungörelsen anslagits på Hammarlands kommuns elektroniska anslagstavla och officiella anslagstavla under tiden 16.4.2019-26.5.2019.
Hammarland den 16.4.2019,         Kommundirektör Kurt Carlsson