Lediganslår kommuntekniker och praktisk arbetsledare

Hammarlands kommun lediganslår en tidsbestämd tjänst som kommuntekniker och praktisk arbetsledare. Anställningen är heltid i allmän arbetstid (38,25 h/v) och inleds 1.10.2023 eller enligt överenskommelse och fortgår till 30.9.2025 med eventuell möjlighet till ordinarie anställning.

I rollen som kommuntekniker och praktisk arbetsledare fungerar du som arbetsledare för kommunens fastighetsskötare och ser till att fastighetsskötseln är samordnad och effektiv. I din roll ansvarar du för att övervaka kommunens byggnader, anläggningar, hamnar, vägar, ledningar med mera och ser till att det sköts och underhålls. Du kommer att ha ett nära samarbete med kommunens byggnadsinspektör och även vikariera honom vid ledigheter. Till rollen hör administrativa uppgifter så som upphandling, budget och verksamhetsberättelser. Arbetstiden i rollen fördelas ungefärligt så att uppdraget som kommuntekniker utgör 50 % och den praktiska arbetsledningen 50 %.

Ditt team, som består av tre fastighetsskötare, byråsekreterare samt byggnadsinspektör har en god sammanhållning och arbetsgemenskap. Viktiga grundstenar i teamet är allas lika värde, eget ansvar och flexibilitet.

Rollen passar dig som gillar variation, är engagerad och har god initiativförmåga. Vi förväntar oss att du har färdigheter att planera, organisera och leda arbetet samt har de datatekniska kunskaper som behövs i arbetet. Du trivs i din roll som ledare och besitter goda interaktions- och samarbetsfärdigheter. Vi tar stor hänsyn till personlig lämplighet.

Behörighet för tjänsten är lämplig högskoleexamen som motsvarar minst tre års heltidsstudier inom tekniska branschen eller motsvarande examen och tillräcklig erfarenhet av projektering av byggnader och utförande av byggnadsarbeten, vatten- och avloppsteknik och vägbyggnad. Arbetet förutsätter körkort och egen bil.

Lönen är 3200 euro samt eventuella erfarenhetstillägg och individuella tillägg.

Hammarlands kommun jobbar aktivt för att skapa en trivsam och välkomnande arbetsplats där våra anställda känner sig värdefulla. Vi erbjuder friskvårdsförmån via friskvård.ax och ser kontinuerligt över behov och önskemål hos kommunens anställda.

Hammarlands kommun rekryterar fördomsfritt och objektivt samt tillämpar maximal prövotid.

För mer information vänligen kontakta Kommundirektör Kurt Carlsson per telefon +35818364523 eller e-post kurt.carlsson@hammarland.ax

Ansökan skickas till info@hammarland.ax eller Hammarlands kommun, Klockarvägen 3, 22240 Hammarland. I ansökan vill vi att du har med ett personligt brev, CV och utredning över behörighet. Ansökan ska vara oss till handa senast 18.9.2023 kl. 15:00.