Lediganslås ånyo lantbrukssekreterare

Hammarlands kommun lediganslår ånyo en tillsvidare anställning som lantbrukssekreterare då vår trogne medarbetare går i pension. Anställningen är heltid i byråarbetstid och inleds 5.8.2024 eller enlig överenskommelse.

Tjänsten som lantbrukssekreterare är gemensam för Eckerö, Föglö, Hammarland och Lumparland. Lantbrukssekreteraren är placerad i Hammarland som är tjänstens huvudkommun. 

Till lantbrukssekreterarens arbetsuppgifter hör i huvudsak att handlägga och fatta beslut gällande jordbruksstöd. Lantbrukssekreteraren fungera som föredragande och sekreterare i lantbruksnämnden samt bereder och verkställer nämndens beslut. Lantbrukssekreteraren är även kontaktperson mellan lantbruksnämnden och andra myndigheter, främst landskapet och livsmedelsverket. Till rollen hör även övriga uppgifter inom lantbruksadministrationen, så som värdering av fågel- och hjortdjursskador och handhavande av djurhållarregistret.

Arbetet är självständigt och kräver en viss datavana, struktur, och förmåga att hålla sig uppdaterad inom gällande lagar och förordningar. God kännedom om jordbruk är meriterande för rollen. Arbetet kräver goda kunskaper i svenska. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Kompetenskrav för uppgiften är lantbruksexamen på institutionsnivå eller annan lämplig utbildning.

Den uppgiftsrelaterade lönen är 3114,10 euro samt eventuella erfarenhetstillägg och individuella tillägg.

Hammarlands kommun jobbar aktivt för att skapa en trivsam och välkomnande arbetsplats där våra anställda känner sig värdefulla. Vi erbjuder friskvårdsförmån via friskvård.ax och ser kontinuerligt över behov och önskemål hos kommunens anställda.

Vi ser fram emot din ansökan!

För mer information gällande arbetets innehåll vänligen kontakta lantbrukssekreterare Anders Sundqvist per telefon +35818364526 eller e-post anders.sundqvist@hammarland.ax. För information gällande rekryteringsprocessen vänligen kontakta kommundirektör Kurt Carlsson per telefon +35818364523 eller e-post kurt.carlsson@hammarland.ax.

Skicka din ansökan till info@hammarland.ax eller Hammarlands kommun, Klockarvägen 3, 22240 Hammarland. I ansökan vill vi att du har med ett personligt brev, CV och utredning över behörighet. Vi vill ha ansökan hos oss senast 19.6.2024 kl. 15:00.