Meddelande angående Ålands kommunförbund k.f.: s protokoll från förbundsstämman den 25.11.2019

Publicerad 28.11.2019 - 12:00 | Uppdaterad 28.11.2019 - 13:45

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 12.12.2019 - 23:59

Ålands kommunförbund höll ordinarie höststämma måndagen den 25 november. Där behandlades paragraferna 6 - 8 och fastställdes budget för år 2020 och ekonomiplan för åren 2021 och 2022.Protokollet justerades onsdagen den 27 november och finns publicerat i anslutning till denna kungörelse, och finns även tillgängligt på www.kommun.ax samt på kommunförbundets kansli på Godbyvägen 448 i Jomala i anslutning till Jomala kommunkansli.
  
Kommunförbundet anslog det aktuella protokollet på förbundets elektroniska anslagstavla den 28 november 2019. Medlemskommunerna och dess medlemmar anses ha fått del av besluten i det aktuella protokollet samma dag. Medlemskommunerna ombeds kungöra detta meddelande på sina egna anslagstavlor, samt att hålla protokollet till allmänt påseende.
    
INTYG
  
Härmed intygas att det här meddelandet varit anslaget på Hammarlands kommuns elektroniska anslagstavla och officiella anslagstavla under tiden 28.11.2019-12.12.2019. 
Hammarland den 28.11.2019,
  
Kurt Carlsson
Kommundirektör