Meddelande angående äldreomsorgsnämndens sammanträde den

Publicerad 14.11.2022 - 11:00 | Uppdaterad 14.11.2022 - 13:26

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 05.12.2022 - 23:59

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESKALLELSE                                Kallelse utfärdad den 14 november 2022                

Äldreomsorgsnämnden                                                                                                                                         21.11.2022                                                                                           79-91

Sammanträdestid

 

Sammanträdesplats

    Måndagen den 21 november 2022 kl. 18.00

    Kommungården

Ärendets §-nummer

     Ärende

 

 

ÄoN 79 §:                Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

ÄoN 80 §:                Protokolljustering

ÄoN 81 §:                Godkännande och komplettering av föredragningslistan

ÄoN 82 §:                Ärenden till kännedom

ÄoN 83 §:                Tjänstemannabeslut

ÄoN 84 §:                Anmälan om mervärdesskattefri privat socialservice

ÄoN 85 §:                Konfidentiellt

ÄoN 86 §:                Konfidentiellt

ÄoN 87 §:                ÅMHM hörande om inspektion av offentlig lokal Hammargården

ÄoN 88 §:                ÅMHM hörande om inspektion av matservering Hammargården

ÄoN 89 §:                RAI-instrument

ÄoN 90 §:                Konfidentiellt

ÄoN 91 §:                Anställande av omvårdnadsledare

 

Bilagor till kallelse:

  1. §84  Material gällande anmälan om mervärdesskattefri privat socialservice
  2. §87  ÅMHM inspektion av offentlig lokal
  3. §88  ÅMHM inspektion av matservering
  4. §89  RAI- instrument
  5. §90  Handlingar till ärende §90

 

 

 

Enligt uppdrag,

Hammarland den 14.11.2022

 

 

 

Patricia Schlesinger                                                                                                                                              
Äldreomsorgs- och barnomsorgsledare

 

Protokollet från det här sammanträdet publiceras på Hammarlands kommuns webbplats https://www.hammarland.ax/kommunen/protokoll/aldreomsorgsnamnd den 23.11.2022.

 

INTYG

Härmed intygas att det här meddelandet anslagits på Hammarlands kommuns elektroniska anslagstavla under tiden 14.11.2022- 05.12.2022.

 

 

Hammarland den 14.11.2022,

 

 

Patricia Schlesinger                                                                                                                                              

Äldreomsorgs- och barnomsorgsledare