Meddelande angående äldreomsorgsnämndens sammanträde den 25.01.2023

Publicerad 19.01.2023 - 15:30 | Uppdaterad 19.01.2023 - 16:22

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 20.02.2023 - 23:59

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESKALLELSE                                Kallelse utfärdad den 19.1.2023          

Äldreomsorgsnämnden                                                                                                                                         25.1.2023                                                                                             103-110

Sammanträdestid

 

Sammanträdesplats

    Onsdagen den 25.1 2023 kl. 18.00

    Kommungården

Ärendets §-nummer

     Ärende

 

 

ÄoN 103 §:              Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

ÄoN 104 §:              Protokolljustering1

ÄoN 105 §:              Godkännande och komplettering av föredragningslistan

ÄoN 106 §:              Ärenden till kännedom

ÄoN 107 §:              Tjänstemannabeslut

ÄoN 108 §:              Ansökan om bidrag från trivselfonden

ÄoN 109 §:              Arbetsbeskrivningar inom äldreomsorgen

ÄoN 110 §:              Anställande av omvårdnadsledare

 

Bilagor till kallelse:

 

  1. Anställning av tillsvidare närvårdare till Hammargården
  2. Ansökan från Hammargårdens dagverksamhet

 

 

 

 

Enligt uppdrag,

Hammarland den 19.01.2023

 

 

 

Jenny Sporre                                                                                                                                                     Äldreomsorgs- och barnomsorgsledare

 

Protokollet från det här sammanträdet publiceras på Hammarlands kommuns webbplats https://www.hammarland.ax/kommunen/protokoll/aldreomsorgsnamnd den 30.01.2023

 

INTYG

Härmed intygas att det här meddelandet anslagits på Hammarlands kommuns elektroniska anslagstavla under tiden 19.01-2023-20.02.2023.

 

 

Hammarland den 19.01.2023

 

 

Jenny Sporre                                                                                                                                                                         Äldreomsorgs- och barnomsorgsledare