MEDDELANDE angående ändrad detaljplan Strömma

Publicerad 02.07.2021 - 06:00 | Uppdaterad 02.07.2021 - 09:19

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 02.08.2021 - 23:59

Till kännedom meddelas Hammarlands kommunfullmäktiges beslut av den 30.6.2021 om ändring av Detaljplan för del av lägenhet 6:6 Hammarland, Strömma vad gäller upphävandet av detaljplan för en del av planeområdet.

 

Över kommunfullmäktiges beslut om upphävandet av detaljplan för del av planeområdet kan besvär anföras till Ålands förvaltningsdomstol inom 30 dagar från 2.7.2021 räknat då beslutet meddelas på kommunens elektroniska anslagstavla www.hammarland.ax, kungörelsedagen icke medräknad.

                                                                                        Hammarland den 2.7.2021,

                                                                                        Kommunstyrelsen i Hammarland

 

 

INTYG

 

Härmed intygas att den här meddelandet anslagits på Hammarlands kommuns officiella anslagstavla under tiden 2.7.2021-2.8.2021.

 

Hammarland den 2.7.2021,

Kurt Carlsson

kommundirektör