Meddelande angående antagen detaljplan

Publicerad 20.11.2019 - 04:00 | Uppdaterad 20.11.2019 - 05:01

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 20.12.2019 - 23:59

Till kännedom meddelas Hammarlands kommunfullmäktiges beslut av den 14.11.2019 angående antagande av Hammarlands kommuns utvidgade och ändrade detaljplan av den 6.9.2019 för del av kvarter 5 i Kattby, Hammarland samt planbeskrivning och illustrationskarta.

Över kommunfullmäktiges beslut om antagande av detaljplan kan besvär anföras till Ålands förvaltningsdomstol inom 30 dagar från den dag då beslut meddelas på kommunens elektroniska anslagstavla och officiella anslagstavla, kungörelsedagen icke medräknad.

Hammarland den 20.11.2019,

Kommunstyrelsen

 

INTYG

Härmed intygas att det här meddelandet varit anslaget på Hammarlands kommuns elektroniska anslagstavla och officiella anslagstavla under tiden 20.11.2019-20.12.2019.

Hammarland den 20.11.2019

Kommundirektör

                                                                                                            

Kurt Carlsson