Meddelande angående biblioteksnämndens sammanträden den 07.09.2020

Publicerad 14.09.2020 - 08:00

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 28.09.2020 - 23:59

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESKALLELSE                                     Kallelse utfärdad den 01 September 2020             

Biblioteksnämnden                                                                                                                         01.09.2020                                                                                                                                       -

Sammanträdestid

 

Sammanträdesplats

    Måndagen den 7 September 2020 kl. 18.30-20.00

    Biblioteket

Ärendets §-nummer

      Ärende

 

 

Innehåll

Innehållsförteckning

Bib N 11 §:              Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

Bib N 12 §:              Protokolljustering

Bib N 13 §:              Godkännande och komplettering av föredragningslistan

Bib N 14 §:              Bibliotekets 100 år samt 180 års firande

Bib N 15 §:              Budgeten 2021

Bib N 16 §:              Inbesparingsmöjligheter 2021

Bib N 17 §:              Till kännedom

Bib N 18 §:              Övrigt

 

 

Bilagor till kallelse:Budget siffror samt textdel.

 

Enligt uppdrag,

Hammarland den 01.09.2020

Bibliotekarie                                                                                                                                  

Ann Blomqvist

 

Protokollet från det här sammanträdet publiceras på Hammarlands kommuns webbplats www.hammarland.ax/kommunen/protokoll/biblioteksnamnden  den 14.09.2020.

 

Protokollet från det här sammanträdet är framlagt till påseende i biblioteket den 15.09.2020

 

INTYG

Härmed intygas att det här meddelandet anslagits på Hammarlands kommuns elektroniska anslagstavla  under tiden 14.09.2020-28.09.2020.

 

Kommundirektör                                                                                                      

Kurt Carlsson