Meddelande angående förbundsfullmäktige i Södra Ålands högstadiedistrikt k.f.

Publicerad 11.02.2019 - 15:15 | Uppdaterad 11.02.2019 - 15:18

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 25.02.2019 - 23:59

 

Till kännedom meddelas att protokollet från Södra Ålands högstadiedistrikt k.f.: s förbundsfullmäktigesammanträde den 31.1.2019 finns publicerat på kommunalförbundets anslagstavla den 7.2.2019. Medlemskommunerna och dess invånare anses ha fått del av besluten i protokollet den dag då protokollet publicerats på kommunalförbudets anslagstavla.

 

                                                       Hammarland den 11 februari 2019,

 

                                                       Kurt Carlsson

                                                       Kommundirektör

 

 

INTYG

Härmed intygas att det här meddelandet anslagits på Hammarlands kommuns elektroniska anslagstavla och officiella anslagstavla under tiden 11.2.2019-25.2.2019.

 

                                                       Hammarland den 11 februari 2019,

 

                                                       Kurt Carlsson

                                                       Kommundirektör