Meddelande angående förbundsfullmäktige i Södra Ålands högstadiedistrikt k.f. den 25.04.2019

Publicerad 07.05.2019 - 17:00 | Uppdaterad 07.05.2019 - 18:09

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 21.05.2019 - 23:59

MEDDELANDE

 

Till kännedom meddelas att protokollet från Södra Ålands högstadiedistrikt k.f.: s förbundsfullmäktigesammanträde den 25.4.2019 finns publicerat på kommunalförbundets anslagstavla den 2.5.2019. Medlemskommunerna och dess invånare anses ha fått del av besluten i protokollet den dag då protokollet publicerats på kommunalförbudets anslagstavla. Protokollet finns till påseende i kommunkansliet.

 

                                                       Hammarland den 7 maj 2019,

 

                                                       Kurt Carlsson

                                                       Kommundirektör

 

 

INTYG

Härmed intygas att det här meddelandet anslagits på Hammarlands kommuns elektroniska anslagstavla och officiella anslagstavla under tiden 7.5.2019-21.5.2019.

 

                                                       Hammarland den 7 maj 2019,

 

                                                       Kurt Carlsson

                                                       Kommundirektör