Meddelande angående kommunfullmäktiges sammanträde den 26.01.2023

Publicerad 18.01.2023 - 06:00 | Uppdaterad 18.01.2023 - 07:01

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 08.03.2023 - 23:59

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESKALLELSE                                Kallelse utfärdad den 18 januari 2023   

Kommunfullmäktige                                                                                                                       26.01.2023                                                                                                                 1-

Sammanträdestid

 

Sammanträdesplats

    Torsdagen den 26 januari 2023 kl. 19.00-

    Kommungården

Ärendets §-nummer

     Ärende

 

 

Kfge 1 §:                  Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

Kfge 2 §:                  Val av ordförande och vice ordförande för kommunfullmäktige år 2023

Kfge 3 §:                  Val av protokolljusterare

Kfge 4 §:                  Beslut om dagar då kommunfullmäktiges sammanträden skall äga rum

Kfge 5 §:                  Kommunal centralvalnämnd för 2023 års val

Kfge 6 §:                  Valbestyrelse för 2023 års val

Kfge 7 §:                  Inrättandet av en tidsbestämd tjänst som HR-ansvarig

Kfge 8 §:                  Eventuella övriga ärenden

 

 

 

 

 

Protokollet från det här sammanträdet publiceras på Hammarlands kommuns webbplats www.hammarland.ax/kommunen/protokoll/kommunfullmaktige den 30.01.2023.

 

Hammarland den 17 januari 2023,

 

Ordförande kommunfullmäktige

                                                                                                                                                                                                   
Lars Häggblom

 

 

INTYG

 

Härmed intygas att det här meddelandet anslagits på Hammarlands kommuns elektroniska anslagstavla under tiden 18.01.2023-08.03.2023.

 

Hammarland den 17 januari 2023,

 

Kommundirektör                                                                                                                                                 
Kurt Carlsson