Meddelande angående kommunfullmäktiges sammanträde den 29.09.2022

Publicerad 21.09.2022 - 12:00 | Uppdaterad 21.09.2022 - 14:28

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 12.10.2022 - 23:59

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESKALLELSE                                Kallelse utfärdad den 21 september 2022                

Kommunfullmäktige                                                                                                                       29.09.2021                                                                                                                 26-

Sammanträdestid

 

Sammanträdesplats

    Torsdagen den 29 september 2022 kl. 19.00-

    Kommungården

Ärendets §-nummer

     Ärende

 

 

Kfge 26 §:                Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

Kfge 27 §:                Val av protokolljusterare

Kfge 28 §:                Inrättandet av en tjänst som äldreomsorgs- och barnomsorgsledare

Kfge 29 §:                Utbjudandet av konsultuppdrag inom byggnadstekniska området

Kfge 30 §:                Eventuella övriga ärenden

 

 

 

 

 

Protokollet från det här sammanträdet publiceras på Hammarlands kommuns webbplats www.hammarland.ax/kommunen/protokoll/kommunfullmaktige den 30.09.2022.

 

Hammarland den 20 september 2022,

 

Ordförande kommunfullmäktige

                                                                                                                                                                                                                         

Lars Häggblom

 

 

INTYG

 

Härmed intygas att det här meddelandet anslagits på Hammarlands kommuns elektroniska anslagstavla under tiden 21.09.2022-12.10.2022.

 

Hammarland den 21 september 2022,

 

Kommundirektör                                                                                                                                                 

 

Kurt Carlsson