Meddelande angående kommunstyrelsens sammanträde den 14.11.2023

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESKALLELSE                                Kallelse utfärdad den 9 november 2023

Kommunstyrelsen                                                                                                                           14.11.2023                                                                                                                 279-

Sammanträdestid

 

Sammanträdesplats

    Tisdagen den 14 november 2023 kl. 18.30-

   

Kommungården

Ärendets §-nummer

     Ärende

 

 

Kst 279 §: Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

Kst 280 §: Protokolljustering

Kst 281 §: Godkännande och komplettering av föredragningslistan

Kst 282 §: Förslag till budget och ekonomiplan för åren 2024-2026

 

 

 

Enligt uppdrag,

Hammarland den 09.11.2023

Kommundirektör                                                                                                                                                                       

Kurt Carlsson

 

Protokollet från det här sammanträdet publiceras på Hammarlands kommuns webbplats https://www.hammarland.ax/kommunen/protokoll/kommunstyrelsen den 24.11.2023.

 

INTYG

Härmed intygas att det här meddelandet anslagits på Hammarlands kommuns elektroniska anslagstavla under tiden 09.11.2023-15.12.2023.

 

Hammarland den 09.11.2023,

 

Kommundirektör                                                                                                                                                                       

Kurt Carlsson